Het intellectueel eigendom (Copyright) van onze ontwerpen, afbeeldingen, de bedrijfsnaam, merknamen, logo’s, website, etc. zijn juridisch vastgelegd in diverse akten en andere documenten, welke gedeponeerd zijn bij de daarvoor bevoegde instanties. We hebben het dan onder anderen over het auteursrecht, modelrecht en merkrecht indien noodzakelijk vastgelegd bij onder anderen Benelux Merkenbureau, KvK en notaris. Niets mag nagemaakt worden zonder onze toestemming!

Tegen elke inbreuk op onze bovengenoemde rechten zullen wij zonder aarzeling optreden. In het verleden hebben wij hierover diverse rechtzaken/juridische procedures gevoerd, waardoor voldoende jurisprudentie aanwezig is om ons recht te verdedigen.

Indien er een verzoek komt voor uitvoering door derden in licentie, zullen wij dit per casus wegen en dit vastleggen in een juridisch afgedekt document in overleg met de aanvrager. Zonder deze toestemming onzerzijds is kopiëren en/of (slaafs) nabootsen ten strengste verboden.

Elke foto van onze producten hier op de website mag u zonder toestemming van ons ( de auteursrechthebbende) kopiëren, distribueren, vertonen, alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden zoals bijv. publicaties in tijdschriften, parochiebladen en andere periodieke bladen van kerkelijke organisaties, websites van kerkelijke instanties, maar uitsluitend met vermelding van onze merknaam Wax Art Studio ®. De meeste foto’s kunt u downloaden door met de rechtermuistoets op de foto te klikken. Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen met ons.

Wax Art Studio the Netherlands.